top of page

Information till remittenter

Vi är en modern klinik i Nacka Forum som öppnade i November 2016. Hos oss är samtliga läkare ögonspecialister med lång klinisk erfarenhet. 

Vi använder oss av TakeCare som journalsystem och tar gärna emot remisser elektroniskt.

Nacka Ögonklinik är utrustad med den absolut senaste tekniken för diagnostik och behandling och håller samma utrustningsnivå som universitetsklinikerna, ex,

  • Ögonbottenkamera - diabetesfotografering, glaukomdiagnostik, blödningar, näthinneavlossningar, förändringar i hornhinnan.

  • OCT - skiktundersökning av ögat på liknande sätt såsom en datortomograf (ej röntgen).

  • Synfältsutrustning - diagnostik och uppföljning av sjukdomar i synnerv- och synbanor, neurologi, körtkortsintyg

  • Tryckmätningsutrustning - för glaukomdiagnostik och behandlingsuppföljning.

  • Laserbehandling av efterstarr

Akuta Remisser

Vid akuta remisser, akutmärk remissen i TakeCare samt ring även till kliniken (tjänstenummer finns i TakeCare när ni skrivit remissen). Ofta kan vi ta emot patienten samma dag.

Nacka Ögonklinik //

bottom of page