top of page

Avgifter //

Mottagningsbesök Landsting          400 kr *

Mottagningsbesök Privat             1.590 kr

Glaukom Screening                    1.500 kr **

Körkortsintyg  inkl. läkarbesök       550 kr

* Frikort gäller. Är du 85år eller äldre så är besöket avgiftsfritt. Detsamma gäller om du är under 18år.

  Särskild taxa gäller även om du har remiss från ex. husläkare vid första besöket. 

** Om det finns en klinisk misstanke om Glaukom så är taxan densamma som vid mottagningsbesök Landsting

bottom of page